Бегенч Джуманов

«Esasy Sebäp», Юридическое сопровождение
  • «Esasy Sebäp», Юридическое сопровождение
  • Ашхабад«Esasy Sebäp» HK gozgalmaýan emläk meseleleri boýunça hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär
    «Esasy Sebäp» öýi ýa-da jaýy satyn almaga ýa-da satmaga, ýaşaýyş jaýyny ýa-da ofis otagyny kärendesine almaga ýa-da bermäge kömek eder. Gozgalmaýan emläk boýunça giňişleýin maglumatlar binýady (arzan we saýlama öýler, kottejler, bir gatly jaýlar, ofis otaglary üçin meýdançalar) müşderileriň islendik islegleri boýunça iň amatly nusgalary tapmak meselelesini üstünlikli çözmäge mümkinçilik berýär.

    Şeýle hem «Esasy Sebäp» gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly islendik resminamalary taýýarlamakda hyzmatdaşlyk etmegi teklip edýär: satyn almak we satmak, hususylaşdyrmak, sowgat bermek, miras goýmak, mirasy resmileşdirmek, patentleri resmileşdirmek, ýitirilen gozgalmaýan emläk resminamalaryny dikeltmek.
  • Страница из 2
Нажмите иконку установки ниже, и выберите Добавить на домашний экран.
Войти
Логин (для входа):
Пароль
Забыли пароль? Поменять