Biz barada

 
Jayym.com — Türkmenistanda gozgalmaýan emlägi gözlemek üçin web sahypa.

Gozgalmaýan emläk satyn almak ýa-da kärendesine almak aňsat iş däl, ýöne gözlegiňizi nireden başlamalydygyny bilseňiz, ol meseläňiz aňsatlyk bilen çözülip bilner. Size öý satmak ýa-da satyn almak, ýaşaýyş jaýyny kärendä almak ýa-da kärendesine almak kararyna gelen bolsaňyz, jaý, kotej ýa-da ýazlyk öýi gözleýän bolsaňyz, ýa-da täjirçilik gozgalmaýan emläk gerek bolsa Jayym.com size kömek eder!


Her bir ulanyjy gozgalmaýan emlägi satmak ýa-da kärendesine almak üçin mugt bildiriş goşup bilerler. Bir obýekti has çalt satmak ýa-da kärendesine almak isleýän bolsaňyz, premium pozisiýalar, reňk öwüşginleri, nyrh meýilnamalary, awtomatiki usulda ýokarlandyrylyp bilner.

 Jayym.com – gozgalmaýan emlägiň salgysyny ýa-da kartadaky ýerleşýän ýerini boýunça amatly gözleg, Türkmenistanda gozgalmaýan emlägi satmak ýa-da kärendesine almak üçin ýüzlerçe bildirişler bar, bu ýere her gün onlarça täze bildirişler goşulýar! 

Web sahypamyzda görkezilen ähli bildirişler administrasiýa tarapyndan gözden geçirilendir. Köp görnüş sortlandyryş wariantlary islendik býujet üçin gozgalmaýan emlägi saýlamaga kömek eder. Kartadaky bellik jemgyýetçilik ýerleriniň, transportlaryň we awto ýollarynyň ýakynlygyny kesgitlemäne kömek eder. Gözlegi aňsatlaşdyrmak üçin meňzeş mahabatlar üçin teklipler ulgamyny iş ýüzüne geçirdik. Ähli halan gozgalmaýan emläkleri “Halanlara” goşup şahsy otagyňyzda tapyp bilersiňiz. Mundan daşary gözlegde agentler kömek edip bilerler.
 
Jayym.com bilen öýden çykman gozgalmaýan emläk onlaýn saýlap bilersiňiz!

Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять