Badam - ş. Turkmenbaşy

"BADAM" Gozgolmaýan emlak agentligi.

 

Hyzmatlar: Jaýlar boýunça islendik DOKUMENT işlerini, resminamalary satlyga taýýarlamaga; Howly jaýlary hususylaşdyrmak; Gozgalmaýan emlägi satmak we satyn almak ; Şahadatnama Tūkelleýiş almak; Aluw-Satuw; Sowgat, Miras, Wesýetnama; Ýazga girizip-çykmak; Order jaýlary Hususylaşdyrmak, atdan ada geçirmek; Dowletnama boýunça inwentar-domowoý, Şertnama boýunça ýiten doumentleri gaýtadan dikeltmek; we ş.m. isleri üçin gysga wagtyñ içinde dūzeldip bermekde ýardam berýäris.

    
 
Iş tertibi:
9:00-dan 18:00-çenli

 
Salgy:
ş. Turkmenbaşy, Zaman 16 köç.
 
Aragatnaşyklar:
 
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять