Gmail-de elektron poçtany nädip döretmeli

26.06.2021
Gmail-de elektron poçtany nädip döretmeli?
 
Gmail – почта от Google. Google-yň esasy sahypasyna girmeli we ýokarky sag burçdaky "Poçta" düwmesine basmaly:

Rugsatly sahypa ugrukdyrarys, emma poçtamyz heniz döredilmänligi sebäpli, " Akkaunt döretmek " saýlamaly:

Anketa açylar, onda" Ady "," Familiýa "," Ulanyjy ady "(e-poçtanyň salgysy; latyn elipbiýiniň harplaryny, sanlary we döwürleri ulanyp bilersiňiz)" Parol " ony iki gezek girizmeli bolarys
 

Gmail-de adyň ikinji bölegini üýtgedip bilmersiňiz. Ol Gmail ulanyjylar üçin adaty: @gmail.com. Bu akkaunt üçin poçta salgysy amanamanow771@gmail.com görnüşde bolar.
"Indiki" düwmesine basyp, anketanyň ikinji bölegine geçeris.

Akkaunty soňraky dikeldiş üçin telefon belgisini ýa-da goşmaça poçta görkezip bilersiňiz ýa-da bu elementi äsgermezlik edip bilersiňiz.
Başga bir "Indiki", telefon belgisini tassyklamak üçin beýleki bölüme alyp barar (eger ony bellän bolsaňyz):

Iň soňky tapgyr - "Gizlinlik syýasaty we ulanyş şertleri" tekstini okamak we ony okandygyňyzy tassyklamakdyr. "Kabul edýärin" diýen ýazga basmaly.

Boldy! Netijede, biz amanamanow771@gmail.com adresly elektron poçtany döretdik.
 
 
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять