Hasberk

« HAS BERK» gozgalmaýan emläk agentligi

 

« HAS BERK» gozgalmaýan emläk agentliginiň ýerine ýetirýan hyzmatlary:
-jaýlar boýunça islendik dokument işlerini, resminamalary satlyga taýýarlamana;
-howly jaýlary hususylaşdyrmaga;
-şahadatnama we tükelleýiş almaga;
-aluw-satuw etmäge;
-sowgat, miras, wesýetnama;
-ýazga girizip çykarmaga;
-order jaýlary hususylaşdyrmaga, atdan-ada geçirmäge;
-döwletmana boýunça inwentar-domowoý, şertnama boýunça ýiten dokumentleri dikeltmäge;
- we ş. m. işleri gysga wagtyň dowamynda düzeldip bermäge kömek edýäris.

    
 
Iş tertibi:
09:00-dan 18:00-çenli

 
Salgysy:
Aşgabat
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şsýoly, jaý 83/1
 
Habarlaşmak üçin belgiler:
 
E-poçta:
hasberk@bk.ru.
 
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять