Hekem

Gozgalmaýan emläk gullugy "Hekem".

Her bir müşderiniň isleglerine we talaplaryna çeýe çemeleşme. Taýýar standart strategiýalary ulanmak we aýratyn emläk dolandyryş strategiýasyny döretmek. Häzirki wagtda kompaniýamyzda ynamdar dolandyryşda 4000 töweregi kwartira, jaý we jaý bar. Ygtyýarly dolandyryş, gozgalmaýan emläk müşderisi tarapyndan müşderiniň ýa-da görkezilen adamyň bähbidine soňraky satuwy üçin belli bir möhlet üçin "Hekem" -iň ygtyýaryna berilmeginden ybaratdyr. Biz bilen yglan edilen hyzmatlary bermek barada şertnama baglaşyp, kwartiralary, jaýlary, kottejleri, jaýlary we ş.m. satyn almak we satmak üçin resminamalaryň doly toplumyny alyp bilersiňiz. Berilýän hyzmatlaryň bahasy iň pes we hil bilen kepillendirilýär.

    
 
Iş tertibi:
10:00-dan 18:00-çenli

 
Salgy:
10-ýyl Abadançylyk köçe, 98
 
Aragatnaşyklar:
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять