Jayym - Turkmenistanyň gözgalmaýan emläk.

Hikvision, Wideo gözegçilik we howpsuzlyk

Bildirişiň maglumaty

Kärhanaň ady
Hikvision
Bildiriş ID
14235
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Merkezde
Salgy
Merkez (Центр)
Goşuldy
21.01.2022
Beýany
Biz size her durli Hikvision

Ip kameralary,

Ahd kameralar

domofonlary

yangyn signalizasiyalary,

açylyan we yapylyan mehanizm vorotalary,

monitorlary,

kompyutorlary hem-de onun gosmaca enjamlaryny amatly bahalardan HIKVISION magazin hodurleyaris. In arzan bahalar we skidkalar bar.
Nalic we perecisleniye toleg bolya.
GARANTIYA 2 YYLL
Bizin salgymyz:
ş.Aşgabat . Mir7/3-29 jay,podwal

Hyzmat wekili maglumatlary

videonabludeniye
Hyzmat wekili с 21.01.2022
Şahsy maglumat
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat