Jayym - Turkmenistanyň gözgalmaýan emläk.

Sarpa_Design, Mebel

Bildirişiň maglumaty

Kärhanaň ady
Sarpa_Design
Bildiriş ID
8471
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Merkezde
Salgy
Merkez (Центр)
Goşuldy
07.10.2021
Beýany
ISLENDIK GÖRNÜŞDE DIZAYN MEBELLERINI ZAKAZ ALÝARYS. ISLENDIK.

Hyzmat wekili maglumatlary

sarpa design
Hyzmat wekili с 04.10.2021
Şahsy maglumat
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Elektron poçta