Jayym - Turkmenistanyň gözgalmaýan emläk.

Мебель на заказ, Mebel

Bildirişiň maglumaty

Kärhanaň ady
Мебель на заказ
Bildiriş ID
9792
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
4 mkr
Salgy
4 mkr (4 мкр)
Goşuldy
29.10.2021
Beýany
Bizin mebel hyzmatymyz isleginize gora yasayas gurnama duzetme islerimiz bar el yeterli bahadan salgymyz asgabat bedew.

Hyzmat wekili maglumatlary

Пена
Hyzmat wekili с 28.10.2021
Şahsy maglumat
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat