1-otagly, 42 ㎡

4,000 TMT
Bildiriş ID
26678
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
1 mkr
Salgy
1 mkr (1 мкр)
Goşuldy
19.10.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Bina gatlylaryň sany
1
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
42 ㎡
Gat
1
Balkon
Bar
Ýagdaýy
Ýewro
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Beýany
Arenda Jay 1 mkr 1 etas 1 kom yewra
Remont gastinka tipda dom arassaja
Yasajak Masgala Grazdan Braga 1 gyza
Berilyar baha 4 mun + Reltor
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять