3-otagly, 100 ㎡

5,500 TMT
Bildiriş ID
22521
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Koshi Taslama
Salgy
Koshi Taslama (Коши Таслама)
Goşuldy
30.06.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Bina gatlylaryň sany
4
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
100 ㎡
Gat
2
Balkon
Ýok
Ýagdaýy
hökmany däl
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Beýany
taslama 3 kom hemme serti bar masgala grazdan braga yada talyplara 6000
taslama 3 kom hemme serti bar masgala Yada 2 kop bolmoduk talyplara 5500 realter
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять