3-otagly, 115 ㎡

5,000 .
Bildiriş ID
26551
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Buzmeyin
Salgy
Buzmeyin (Безмеин)
Goşuldy
15.10.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Arzuwly jaýlar
Bina barada
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Bina gatlylaryň sany
4
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
115 ㎡
Gat
4
Balkon
Ýok
Ýagdaýy
Kosmetiki
Hammam
Aýry
Amatlyklar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Beýany
Jemagat 2 tapgyr taze acylan yashalmadyk jay 4/4 3kom 115 m² oyde hemme sherti doredilen ayda arenda bahasy 5.000mashgala ya talyplar ucin
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять