4-otagly, 110 ㎡

6,000 TMT
Bildiriş ID
26029
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 2
Salgy
Parahat 2 (Мир 2)
Goşuldy
30.09.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Bina gatlylaryň sany
5
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
110 ㎡
Gat
5
Balkon
Bar
Ýagdaýy
hökmany däl
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Öýüň rahatlyklary
  • Mebel
  • Tehnika
Beýany
Arenda Mir2 fogun yanynda
4 komnat 5/5etajy
Ichinin hemme sherti bar 2 spalny bar
Arassa yashajak uly yashly oglan un
Arassa yashajak grajdan brak un
Arassa yashajak chagasyz mashgala un
Baha 6.000mun
+1.500m Rieltor haky
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять