Ofis, 1140 ㎡

150 TMT
Bildiriş ID
11798
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
11 mkr
Salgy
11 mkr (11 мкр)
Goşuldy
10.12.2021
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Nazarly Nesil
Obýekt barada
Bina gatlylaryň sany
2
Meýdan
1140 ㎡
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Ofis rahatlyklary
 • Internet
 • Sowadyjy enjam
 • Howa çalşyk ulgamy
 • Ýangyn duýduryş ulgamy
 • Ýangyn söndüriji ulgamy
 • Geçiriş ulgamy
 • Lift
 • Wideogözegçilik
Resminamalar
Taýýar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Beýany
Arenda ofis şaher içinde 11mkr 1140m2 2etash zdaniya daşry yurt firmalar un hem bolya baha 1m2. 150manatdan 661041.863110207
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять