Ofis, 500 ㎡

20,000 TMT
Bildiriş ID
29404
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Hitrowka
Salgy
Hitrowka (Хитровка)
Goşuldy
13.12.2022
Kartany ulalt
Obýekt barada
Bina gatlylaryň sany
2
Meýdan
500 ㎡
Gurluşyk görnüşi
Aýry durýan bina
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять