Ammarlar, 6500 ㎡

60,000 TMT
Bildiriş ID
22926
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Bagyr
Salgy
Bagyr (Багир)
Goşuldy
15.07.2022
Kartany ulalt
Obýekt barada
Bina gatlylaryň sany
1
Gat
1
Meýdan
6500 ㎡
Bina barada
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Beýany
Arenda : Склад и помещение для большого производства
Gorogly kocesi 8-nji km
Umumy Meydany :6500m2
Yapyk Bina meydany: 3000m2
Bahasy : 60 000 manat
OFIS , SKLAD , ONUMCLIK SEHI
Gaz , suw , tok , upjin edilen
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять