Ammarlar, 840 ㎡

30,000 .
Bildiriş ID
17893
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Сhoganly
Salgy
Сhoganly (Чоганлы)
Goşuldy
22.03.2022
Kartany ulalt
Obýekt barada
Bina gatlylaryň sany
2
Meýdan
840 ㎡
Bina barada
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Beýany
ARENDA AMMARLAR MERKEZI
840m2 önümçilik ýada ammar üçin. BAŞGA SORAGLARA JAŇ EDIP BILERSIŇIZ
Склад, производства и для хранение опасных грузов. Имеется сертификат.
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять