Taýýar biznes, Kärendä

40,000 TMT
Bildiriş ID
20586
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
15 tapgyr
Salgy
15 tapgyr (15 этап)
Goşuldy
18.05.2022
Kartany ulalt
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Beýany
TAZE ACYLAN ASGABAT SOWDA
MERKEZINDE ( MALL )
ARENDA SALON BERILYAR
| 170m2 | 7KOM YE\/RO REM
HEMME SERTLERI DOREDILEN
TAYYN GIRIP ISLABERMELI
BAHA 40.OOO
Kärendäň uzaklygy
Aýda
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять