4-otagly, 200 ㎡

1,200 .
Bildiriş ID
21376
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Nebitgaz
Salgy
Nebitgaz (Нефтегаз)
Goşuldy
08.06.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
12
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Monolit
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
200 ㎡
Gat
10
Balkon
Ýok
Ýagdaýy
Ýewro
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Resminamalar
Taýýar
Beýany
NEBITGAZ ELITKA
12 ETAŹKA 10-NJI ETAŹY 4 KOMNAT 200M2
YEWRO REMONT ARASSA YAGDAYDA 3 SANUZEL
INOSTRAN RAYAT ÜÇIN PASOL MAŞGALA YADA
YEKE ÖZI YAŞAJAK HEMME ŞERTI BAR 3 SPALNY
DIWAN KRESLO ULY TELEWIZOR, SUW FILTER KIR MAŞYNA ÇENLI OTURDYLAN, BAR ZATLAR TÄZE
LOŞKA WILKA ÇENLI, YERLEŞYAN YERI ÖRÄN GOWY ŞÄHERIN MERKEZI AYNADAN ÄHLI YER GÖRÜNYA
DOM KAÇESTWENNI MEKDEP SADIK GOLAYYNDA
PATENTLI DINE DAŞARY YURT RAYATLAR ÜÇIN
BAHA AYDA 1200 BEYLEKIDEN
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять