Otag

800 TMT
Ýerleşýän ýeri
Bildiriş ID
21616
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 1
Salgy
Parahat 1 (Мир 1)
Goşuldy
14.06.2022
Kartany ulalt
Obýekt barada
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Ýagdaýy
hökmany däl
Amatlyklar
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Baha
Beýany
Üçsany oglan gerek talyp baha adam başyna 800 manat mir 1 bazaryñ ýany
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять