Otag

400 TMT
Ýerleşýän ýeri
Bildiriş ID
24466
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Howdan W
Salgy
Howdan W (Гаудан В)
Goşuldy
27.08.2022
Kartany ulalt
Obýekt barada
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Ýagdaýy
hökmany däl
Amatlyklar
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Baha
Beýany
Arenda hozyaykaly komnat gowdan "W" dine gyzlar ucin baha adam bashyna iki gyz bolsa 500 üc gyz bolsa 400 manatdan + Reltor
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять