1-otagly, 32 ㎡

16,500 .
Bildiriş ID
27462
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Balkan welaýaty
Şäher
Türkmenbaşy
Salgy
Turkmenbashy (Туркменбаши)
Goşuldy
03.11.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
2
Duralganyň görnüşi
Ýapyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
32 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Kosmetiki
Balkon
Ýok
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
 • Mebel
 • Tehnika
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Satlyk!
Baha
Goşmaça
 • Bergi
 • Alyş-çalyş
 • Oňuşyk bar
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять