1-otagly, 46.6 ㎡

36,750 .
Bildiriş ID
29947
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 4
Salgy
Parahat 4 (Мир 4)
Goşuldy
24.12.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Nazarly Nesil
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
9
Duralganyň görnüşi
Ýerasty
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
46.6 ㎡
Gat
8
Ýagdaýy
Kosmetiki
Balkon
Ýok
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Mir 4 9/8 etaj 1komnot 2komnot ovirlen 46.6 kvadrat arasa taze remontdon song poll laminat splaklofka emulciy .Azat reltr
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять