1-otagly, 50 ㎡

35,000 .
Bildiriş ID
23403
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Merkezde
Salgy
Merkez (Центр)
Goşuldy
26.07.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Hekem
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Potologyň beýikligi
3.00 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Monolit
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
50 ㎡
Gat
1
Ýagdaýy
Ýewro
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
  • Mebel
  • Tehnika
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Продаем центр города 1-й этаж 4-х этажный дом 1-ком с общей площадью
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять