1-otagly, 50 ㎡

38,500 .
Bildiriş ID
23975
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 4
Salgy
Parahat 4 (Мир 4)
Goşuldy
12.08.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Aý Melek
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
9
Potologyň beýikligi
3.20 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
50 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Ýewro
Balkon
Ýok
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Мир4 9/2этаж 1 в 2 переделанная с евро ремонтом мебель техника документы готовы
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять