1-otagly, 55 ㎡

33,500 .
Bildiriş ID
47396
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 7
Salgy
Parahat 7 (Мир 7)
Goşuldy
20.03.2024
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
9
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
55 ㎡
Gat
7
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
GYSSAGLY SATLYK JAŸ MIR 7/1. 1 KOMNAT IKI EDILEN 7 ETAŹ 9 ETAŹLY JAŸ REMONTLY MEBEL TEHNIKA BÖLEKLEŸIN GALYA 55 KW METR LIFTIÑ ARKASY GIÑELDILEN YUNUS EMRE KÖÇE DOKUMENTLER SATLYGA TAYYAR BAHA
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять