2-otagly, 41 ㎡

400,000 TMT
Bildiriş ID
20630
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Mary welaýaty
Şäher
Mary
Salgy
Mary (Мары)
Goşuldy
19.05.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Potologyň beýikligi
2.60 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
41 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Kosmetiki
Balkon
Ýok
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
ул.Ашхабадская
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 4.5
    • Baha berenler: 4
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять