2-otagly, 54 ㎡

32,000 .
Bildiriş ID
23697
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Ak altyn rayon
Salgy
Ak altyn rayon (район Ак алтына)
Goşuldy
04.08.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
2
Potologyň beýikligi
2.80 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
54 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Ýok
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Район Ак-алтын 2ком раздельные с ремонтом, остаётся только стройная кухня
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять