2-otagly, 56 ㎡

62,000 .
Bildiriş ID
45191
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Yerewanskaya
Salgy
Ереванская
Goşuldy
19.03.2024
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
56 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Dizaýner
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
️ 2komnat+balkon 4/2etajy
️ Goudan planirowka panelka
️ Dizaynerski remont full jaya soz yok
️ Ichinin ahli goshy galyar dine eshiklerini alp baraymaly
️ Doki satlyga tayin propiska bosh
️ Baha 62.000
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять