2-otagly, 62 ㎡

50,000 .
Bildiriş ID
25745
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Dworyanskoe gnezdo
Salgy
Dworyanskoe gnezdo ( Дворянское гнездо )
Goşuldy
26.09.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Badam
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
2
Potologyň beýikligi
3.40 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
62 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Kosmetiki
Balkon
Ýok
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Dvoryanskiy Gnizdo 2/2 etaj 2/3 komnot ovirlen 62 kvadrat 1 nji park yany tihiy rayon .Mebel tehnika bolekleyin galya girip yasaymaly kosmetik remont az ovlok onsyk yerinde hokman bolor Azat reltr
Baha
Goşmaça
  • Bergi
  • Alyş-çalyş
  • Oňuşyk bar
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять