2-otagly, 62 ㎡

36,000 TMT
Bildiriş ID
4964
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 2
Salgy
Parahat 2 (Мир 2)
Goşuldy
06.08.2021
Kartany ulalt
Haýsy agentliginiň tarapyndan
Güneşli zaman
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
9
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
62 ㎡
Gat
8
Ýagdaýy
Mätäç däl
Balkon
Ýok
Aýnadan görnüş
  • Howla
  • Daşary
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
мир2 2ком 8эт с ремонтом, мебель техника остается, цена 36
• +99361-08-94-79 Рахим
• +99312 95-40-61/62
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Bildirişi aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
  • 98 Görüldi
Dostuňyzyň ady *
Dostuňyzyň elektron salgysy *
Siziň adyňyz
Siziň elektron poçtaňyz
Habar
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Girmek
Login:
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять