2-otagly, 62 ㎡

25,500 TMT
Bildiriş ID
686
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Salgy
10 мкр
Goşuldy
02.06.2021
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
62 ㎡
Gat
3
Ýagdaýy
Mätäç däl
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
  • Mebel
  • Tehnika
  • Internet
  • Sowadyjy enjam
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Хороший ремонт. Не далеко от Дашаузского базара.
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Bildirişi aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
  • 1344 Görüldi
Dostuňyzyň ady *
Dostuňyzyň elektron salgysy *
Siziň adyňyz
Siziň elektron poçtaňyz
Habar
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Girmek
Login:
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять