2-otagly, 80 ㎡

70,000 .
Bildiriş ID
26814
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Gogol
Salgy
Gogol (Гоголя)
Goşuldy
21.10.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
80 ㎡
Gat
3
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Ýok
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Гоголя-Грибоедова, 2 ком. в 3 ком., полу элитка,
на 4/3 эт., дом с лифтом, относится к аэропорту.
В чистом состоянии, остаётся только кухон.гарнитур, 96м2, долга нет, документы готовы.
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять