2-otagly, 83 ㎡

38,000 TMT
Bildiriş ID
9413
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
DOSAAF
Salgy
DOSAAF (ДОСААФ)
Goşuldy
23.10.2021
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
9
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
83 ㎡
Gat
8
Ýagdaýy
Gerek däl
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
 • Mebel
 • Tehnika
 • Internet
 • Sowadyjy enjam
Resminamalar
Taýýar
Beýany
MIR KOCAN UGRY 2 KOMNAT KWADRAT PRIHOSKA 83 M ² 2 KOMNAT GOWY REMONTLY 3 EDILEN EKSPRIMENTALNY JAY DOKUMENT TAYYYN 9 ETAJLY JAYYN 8 NJI ETAJY DOKUMWNT TAÝYN
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
 • 234 Görüldi
Dostuňyzyň ady *
Dostuňyzyň elektron salgysy *
Siziň adyňyz
Siziň elektron poçtaňyz
Habar
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять