2-otagly, 94 ㎡

63,000 .
Bildiriş ID
16574
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 8
Salgy
Parahat 8 (Мир 8)
Goşuldy
25.02.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
9
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
94 ㎡
Gat
8
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Satlyk jaý mir 8de 9etažly jaýyň 8nji etaž 2komnat 94m² polnyý remont edilen paşti hemme zat çalşylan ýerleşýän ýeri gowy mekdep sadik golaýynda surikiow kaneşna golaý
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять