3-otagly, 65 ㎡

45,500 .
Bildiriş ID
24189
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
10 mkr
Salgy
10 mkr (10 мкр)
Goşuldy
21.08.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Aý Melek
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
3
Potologyň beýikligi
3 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
65 ㎡
Gat
3
Ýagdaýy
Dizaýner
Balkon
Ýok
Hammam
Aýry
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
10 mkr 3/3 etaj 3 kom 65m2, s nowym remontom, posle remonta nikto ne jil, dok gotowy, propiska pustaya 45.500 nr
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять