3-otagly, 72 ㎡

48,000 .
Bildiriş ID
22644
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Howdan A
Salgy
Howdan A (Гаудан А)
Goşuldy
04.07.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Badam
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
72 ㎡
Gat
4
Ýagdaýy
Hökmany
Balkon
Bar
Hammam
Aýry
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Gaudan A 4/4 etaj 3 kom 72 kv ortoco rem + komnot podval bar mekdep, sadik, 9 nji polklinika yanynda bar 863271858 Azat
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять