3-otagly, 75 ㎡

43,000 .
Bildiriş ID
22968
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Merkezde
Salgy
Merkez (Центр)
Goşuldy
18.07.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
2
Potologyň beýikligi
330 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
75 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Hökmany
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
первый май центр Выгодно 3 ком высокопотолочный без ремонта 43000реальному покупателю будет торг
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять