3-otagly, 76 ㎡

45,000 .
Bildiriş ID
41638
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Merkezde
Salgy
Merkez (Центр)
Goşuldy
15.09.2023
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Hekem
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
76 ㎡
Gat
3
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
  • Mebel
  • Tehnika
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Şu BAHA Sereday
Kemine ugry 4-etajka jay GAUDAŇ PLANIROWKA 3-etaj 3-komnat gowy yagdayda mebel tehnika goýan göni girip yaşawermeli Siz üçin SÜÝJI BAHA 45.000
ERTIRE GOYMAN ŞU WAGT JAŇ ET ️
СРОЧНО ПРОДАЁМ
По Улице Кемине 4-х этажный крупнопанельный дом Гаудан планировка 3-й этаж 3-комнаты 76-м² в отличном состоянии+мебель+техника по СЛАДКОЙ ЦЕНЕ 45.000
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять