3-otagly, 78 ㎡

77,000 TMT
Bildiriş ID
9480
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 3
Goşuldy
25.10.2021
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
5
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
78 ㎡
Gat
1
Ýagdaýy
Dizaýner
Balkon
Bar
Aýnadan görnüş
 • Howla
 • Daşary
Hammam
Aýry
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
 • Mebel
 • Tehnika
 • Internet
 • Sowadyjy enjam
Resminamalar
Taýýar
Beýany
SATLYK EYESINEN MIR3 5/1 ETAJY ,3 KOMNAT!
TAZE EdlEN REMONT,HIÇ YAŠALMADYK! HEMME ZAT GYMMAT EDILEN! JAYIN HEMME YERI TYOPLYI POL EDILEN! SANTEHNIKA ,ELEKTRIKA WE MEBEL TURKINKINKI
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять