3-otagly, 82 ㎡

75,000 .
Bildiriş ID
26769
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Merkezde
Salgy
Merkez (Центр)
Goşuldy
20.10.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
2
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
82 ㎡
Gat
1
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
GYSSAGLY SATLYK JAÝ
AZADY KÖÇÄŇ UGRY
2 ETAJKAN 1-NJI ETAJY 3 KOMNAT 2 EDILEN
82M2+OGOROD BAR
BAHA 75 ONUSYK BAR
(+993)63-21-42-65
(+993)61-82-22-55
67-20-55
Baha
Goşmaça
  • Bergi
  • Alyş-çalyş
  • Oňuşyk bar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять