3-otagly, 86 ㎡

69,000 .
Bildiriş ID
22657
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Ak altyn rayon
Salgy
Ak altyn rayon (район Ак алтына)
Goşuldy
04.07.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
2
Potologyň beýikligi
3.2 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
86 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Ýewro
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
  • Mebel
  • Tehnika
Resminamalar
Taýýar
Beýany
RAÝON AK ALTYN. BEÝIK POTOLOK
2-NJI ETAJ,3KOMNAT. 86M², BEYIKLIGI 3.20 METR
EWRO FUUL REMONTLY. TAÝÝAR JAÝ
MEBEL,TEHNIKA GALÝAR
DOKUMENTLERI SATLYGA TAÝÝAR. PROPISKA BOŞ
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять