3-otagly, 90 ㎡

62,000 .
Bildiriş ID
22992
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Dworyanskoe gnezdo
Salgy
Dworyanskoe gnezdo ( Дворянское гнездо )
Goşuldy
20.07.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
3
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
90 ㎡
Gat
3
Ýagdaýy
Hökmany
Balkon
Bar
Hammam
Aýry
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Pentagon Dvoryanskiy Gnizdo Instutyng yany 3/3 etaj 3 komnot 90 kv beyik potolok remont etmeli onsyk hokman bolor yerinde 863271858 Azat reltr
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять