4-otagly, 90 ㎡

85,000 .
Bildiriş ID
47393
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Kim rayon
Salgy
Kim rayon (Ким район)
Goşuldy
20.03.2024
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
90 ㎡
Gat
1
Ýagdaýy
Dizaýner
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
SATLYK JAŸ KIM RAYON 4 KOMNAT ÜÇ EDILEN 1 ETAŹ 4 ETAŹLY JAŸ 90 KW METR ŸEWRO DIZAŸNERSKI REMONTLY MEBEL TEHNIKA GALYAR PODWAL IKINJI GIRELGESI BAR DOKUMENTLER SATLYGA TAYYAR BAHA
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять