4-otagly, 93 ㎡

54,000 .
Bildiriş ID
24812
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Grajdanskiy
Salgy
Grajdanskiy (Гражданская)
Goşuldy
07.09.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Arzuwly jaýlar
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
2
Potologyň beýikligi
3.40 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Kerpiç
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
93 ㎡
Gat
1
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Aýry
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
grazdan 2/1 4 kom beyik potalok komnotlary ayratyn 2girelgeli 2 banya kuhnya remontdan son yashalmadyk 93m² dokument tayyar oy goshlary galya baha 54 o unushyk yerinde
Baha
Goşmaça
  • Bergi
  • Alyş-çalyş
  • Oňuşyk bar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять