Söwda jaýlary, 100 ㎡

115,000 .
Bildiriş ID
16244
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
15 tapgyr
Salgy
15 tapgyr (15 этап)
Goşuldy
21.02.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Söwda merkezi
Obýektiň görnüşi
Söwda nokady
Meýdan
100 ㎡
Bina gatlylaryň sany
4
Ýagdaýy
hökmany däl
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Ashgabat Sowda we dynch alysh Merkezi
Taze achylan podwal 100m²
Bergi yok aformlenya ichinde
Baha:115.000
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять