Söwda jaýlary, 100 ㎡

17,500 .
Bildiriş ID
17914
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Gurtly
Salgy
Gurtly (Гуртлы)
Goşuldy
23.03.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Ýaşaýyş jaýyndaky ýer
Obýektiň görnüşi
Söwda nokady
Meýdan
100 ㎡
Bina gatlylaryň sany
4
Ýagdaýy
Çernawoý bejergi
Girelge
Aýratyn
Obýekt barada
Hammam
 • Jaýyň içinde
 • Daşarda
 • Ýok
Amatlyklar
Söwda jaýyň rahatlyklary
 • Sowadyjy enjam
 • Howa çalyşyk ulgamy
 • Ýangyn duýduryş ulgamy
 • Ýangyn söndüriş ulgamy
 • Geçiriş ulgamy
 • Hyzmat lifti
 • 24/7 giriş
 • Wideogözegçiligi
 • Suw üpjünçiligi
Resminamalar
Taýýar
Beýany
НОВЫЙ ГУРТЛЫ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ХОРОШОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ ОСТАТОК ДОЛГА 190,000 ТЫС МАНАТ
Baha
Goşmaça
 • Bergi
 • Alyş-çalyş
 • Oňuşyk bar
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять