Söwda jaýlary, 104 ㎡

74,000 TMT
Bildiriş ID
11865
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Howdan W
Salgy
Howdan B (Гаудан Б)
Goşuldy
11.12.2021
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Söwda merkezi
Obýektiň görnüşi
Dükan
Meýdan
104 ㎡
Bina gatlylaryň sany
5
Ýagdaýy
Kosmetiki
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Rysgal bank 3 etaj 104 kw . hususy ozimki,ayda hictat tolemeli dal! Shadatnama iventarny hemezat bar
Baha
Goşmaça
  • Bergi
  • Alyş-çalyş
  • Oňuşyk bar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять