Söwda jaýlary, 189 ㎡

90,000 TMT
Bildiriş ID
10133
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Buzmeyin
Salgy
Buzmeyin (Безмеин)
Goşuldy
04.11.2021
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Aýry durýan bina
Obýektiň görnüşi
Dükan
Meýdan
189 ㎡
Bina gatlylaryň sany
1
Ýagdaýy
hökmany däl
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Satlyk market 189 kvadrat buzmeyin sement zawotdan gecen yerinde marketin icinde polkasy zady bn
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять