Söwda jaýlary, 200 ㎡

40,000 .
Bildiriş ID
21384
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 3
Salgy
Parahat 3 (Мир 3)
Goşuldy
08.06.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Ýaşaýyş jaýyndaky ýer
Obýektiň görnüşi
Söwda nokady
Meýdan
200 ㎡
Bina gatlylaryň sany
9
Ýagdaýy
hökmany däl
Girelge
Aýratyn
Obýekt barada
Hammam
  • Jaýyň içinde
  • Daşarda
  • Ýok
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять